122 jaar geschiedenis...

Anno 1909

Louis VAN HUELE

Oprichting in 1909 door

Louis Van Huele


>>> 100% Waterwerk


* Zeedijk Westende

* Sluis te Komen

* Verhuis werf per werf


Anno 1933

Definitieve vestiging te Oostende


Bureau : IJzerstraat 12

Depot : Oudenburgsesteenweg


Aantreden van de 2de generatie onder

de huidige naam Van Huele gebroeders NV met


Michel, Leon, Emile en Raymond

        Leon              Raymond             Michel                  Emile

Na-oorlogse periode

Anno 1945 - 1953

Heropbouw en puin ruimen

Anno 1953 - 1958

Storm en Wereldexpo

Anno 1960 - 1965

Introductie 3de generatie


2 broers                +                    1 neef


Jean en Piet        +                    Louis

        Jean                Pierre                 Louis

Anno 1960

Opstart afdeling private bouw


Diverse bouwpromoties


Projecten van 3-4 tot 32 entiteiten


Anno 1999 - 2012

4de generatie : Olivier en Xavier Van Huele


* Wegenbouw


* Gevelrenovaties

        Olivier              Xavier         

Anno 2012

Financiële uitstap Olivier Van Huele


Xavier Van Huele beslist alleen verder te gaan

Anno 2019

Intrek nieuw kantoorgebouw

Anno 2020

Erkenning Klasse 8 voor alle afdelingen

Anno 2021

Overname SANECAL nv - Techniekenbedrijf


HVAC - Sanitair - Elektriciteit - Warmtepompen


Anno 1999 - 2021

Enkele cijfers

PERSONEELSBESTAND

1999

2011 - 2012

2021

 40 Arbeiders

7 bedienden

120 arbeiders

20 bedienden

100 arbeiders

32 bedienden

Omzet :

€ 7 miljoen

€ 30 miljoen

7 ploegen

----->>>>

25 ploegen

Werven :

van € 500 ------>>>>

€ 8 miljoen

* 70 ingeschreven voertuigen

* Meer dan 120 motoren te onderhouden

* Investeringen voor- en nadeel

   alle takken € 300.000 en € 800.000 per jaar

Dé toekomst...

1. Gezond bedrijf uitbouwen met gelukkige klanten,

medewerkers en leveranciers


2. Meer eigen promoties en totaalafwerking

{ iets meer naar het binnenland }


3. Uitbouw SANECAL met een nieuwbouwafdeling

{ appartementen }

Betaalbaar wonen in het hart van de maritieme site

Project 'Eau-Pex'

Voorhavenlaan